030 768 179 info@matej-slapar.si

ZA MLADE

Ustvarili bomo pogoje za kakovostna delovna mesta in podporo pri razvoju podjetniških idej.

Podpirali bomo delo mladinskih organizacij in društev. Spodbujali bomo izvajanje finančno dostopnih izobraževalnih delavnic in rekreacijskih vadb.

Uvedli bomo ukrepe za prvo reševanje stanovanjskega problema.

V vrtcih, popoldanskih in počitniških varstvih bomo zagotavljali zadostno število mest ter končno uresničili gradnjo nove Osnovne šole Frana Albrehta s športno dvorano.

Preberi več…

 

ZA TURIZEM

Za učinkovit razvoj turizma si bomo prizadevali k povezavanju  turističnih ponudnikov preko lokalne turistične zveze in enotne turistične blagovne znamke »Kamnik v naročju planin«. S tem bomo obiskovalcem omogočili enostavnejše koriščenje turističnih ponudb, ponudnikom pa lažjo in boljšo promocijo tako v Sloveniji, kot na tujih trgih.

Turistična društva in turistične kmetije bomo finančno spodbujali k izvajanju novih turističnih ponudb.

Uresničili bomo celostno rešitev za Veliko planino s posodobitvijo gondol, razširitvijo parkirnih mest in vzpostavitvijo sistema pobiranja parkirnin.

Območje severnega KIK-a bomo namenili širitvi rekreativnih površin, privlačnih tako za domačine kot turiste.

Poskrbeli bomo za ustrezno časovno razporejenost in konceptualno dopolnjujoče se izvajanje tradicionalnih kamniških prireditev.

Preberi več…

ZA KMETIJSTVO

Lokalnemu kmetijstvu moramo zagotoviti prostore za prodajo in možnost oskrbe vseh občinskih javnih zavodov z njihovimi izdelki.

Spodbujali bomo razvoj na področju kmetijstva.

Pomagali bomo mladim kmetom, da bodo v sodelovanju s KIKštarterjem ustanavljali inovativna kmetijska gospodarstva.

Preberi več…

ZA GOSPODARSTVO

Zagotavljali bomo podporo gospodarstvu z zagotovitvijo ustreznih zemljišč in infrastrukture.

V sodelovanju s Podjetniškim klubom, KIKŠtarterjem in Obrtno zbornico Kamnik bomo spodbujali razvoj novih podjetniških iniciativ.

Ustvarjali bomo okolje, ki bo privlačno za investicije.

S krepitvijo gospodarstva bomo zagotavljali kakovostna delovna mesta za vse občane.

Preberi več…

ZA KAKOVOST BIVANJA

Obnovili bomo obstoječe rekreacijske površine in zgradili igrišča v predelih kjer jih ni (Gozd, Kamnik Center,…).

Zgradili bomo pokrit olimpijski bazen, igrišče z umetno travo in tribune na stadionu prijateljstva.

Uredili bomo sprehajalne poti in lokalne ter medkrajevne kolesarske steze.

Poskrbeli bomo za hortikulturno ureditev mesta, za obnovo ulic in fasad v mestnem jedru.

Preberi več…

Konvencija Matej Slapar za župana – predstavitev županskega kandidata Mateja Slaparja in kandidatov za občinski svet Občine Kamnik

V Kulturnem domu Mekinje je v soboto, 27. 10. 2018 potekala Konvencija, kjer so se predstavili vsi kandidati NSi za svetnike v občinskem svetu in kandidat za župana občine Kamnik Matej Slapar. Konvencije se je udeležilo preko 100 podpornikov med njimi tudi predsednik Nove Slovenije in poslanec v DZ mag. Matej Tonin.

Matej Tonin je v svojem govoru izpostavil, da je lokalna politika izrednega pomena za naše vsakdanje življenje, odloča o tem kje bodo parkirišča, pločniki, igrišča, ceste, zato je pomembno, da vodstvo prevzame človek, ki je potrpežljiv, zna poslušati in uresničiti zadane cilje. NSi za občinski svet ponuja 29 izjemnih kandidatv, kombinacijo izkušenih modrih ljudi in mladih, energičnih, ki skupaj sestavljajo odlično ekipo. »V politiki je nekaj izjemnih ljudi, med njimi je tudi naš Matej Slapar. Kdor hoče naši občini dobro, bo 18. 11. obkrožil številko 6 za župana in 11 za občinski svet,« je povedal mag. Matej Tonin.

Na Konvenciji so se predstavili vsi kandidati za občinske svetnike.

Kandidati iz Tuhinjske doline se bodo zavzemali za izgradnjo manjkajočih pločnikov in varne šolske poti, preplastitev dotrajanih občinskih cest, asfaltiranje makadamskih občinskih cest, izgradnjo pločnika do Snovika ter javne razsvetljave, vodovoda in kanalizacije, izgradnjo lokalnih kanalizacijskih sistemov s čistilnimi napravami ter kolesarskih in rekreacijskih poti od Kamnika do Motnika.

Kandidatke in kandidati za občinski svet občine Kamnik iz Tunjic, Stranj, Godiča, Mekinj, Gozda, Črne, Kamniške Bistrice in Stahovice se bodo zavzemali za asfaltiranje ceste v  Tunjicah – Zadnji rob in proti Vrhovju, skupaj z državo urediti cesto čez Črnivec, ureditev kolesarskih in peš poti ob Bistrici, asfaltiranje ceste na Kršič, celosten sistem parkiranja in asfaltiranje ceste do parkirišča na dovozni strani Velike planine, izgradnjo več namenskega igrišča z brunarico na Gozdu, javno razsvetljavo na območju strnjenih naselij, preplastitev ceste od Stadiona do Godiča, ter v Stranjah za ureditev parkirišča nasproti šole ob avtobusni postaji.

Kandidatke in kandidati za občinski svet občine Kamnik iz Duplice, Šmarce, Volčjega Potoka in Bakovnika se bodo zavzemali za izgradnjo parka z otroškim in športnim igriščem na Bakovniku ob povezovalki, komunalno ureditev urbanih vrtov v večstanovanjskih soseskah, ureditev večjega števila parkirišč v večstanovanjskih soseskah, izgraditev brvi preko Bistrice severno od Jezu na Duplici, izgradnjo večnamenske rekreativne ploščadi v Šmarci, izgradnjo optičnega omrežja za vsa gospodinjstva do l. 2021.

Kandidatke in kandidati za občinski svet občine Kamnik iz Centra, Novega trga, Perovega, Podgorja, Zapric in Šutne se bodo zavzemali za izgradnjo parka z otroškim in športnim igriščem na Bakovniku ob povezovalki, komunalno ureditev urbanih vrtov v večstanovanjskih soseskah, ureditev večjega števila parkirišč v večstanovanjskih soseskah, izgraditev brvi preko Bistrice severno od Jezu na Duplici, izgradnjo večnamenske rekreativne ploščadi v Šmarci, izgradnjo optičnega omrežja za vsa gospodinjstva do l. 2021.

V osrednjem nagovoru sobotnega večera je kandidat za župana Matej Slapar izpostavil, da se zaveda odgovornosti funkcije za katero se poteguje, vendar hkrati ve, da lahko na osnovi svojega znanja, izkušenj in vrlin, predvsem s svojo zmožnostjo povezovanja, strpnosti, dostopnosti in delavnosti doseže zadane cilje, to so močno gospodarstvo, uspešen razvoj turizma, napredek v kmetijstvu, boljšo kakovost življenja in spodbudne pogoje za mlade in mlade družine.

18. 11. bomo odločali o tem ali želimo zagnanega, delavnega, povezovalnega, zavzetega župana, ki bo deloval v dobrobit celotne skupnosti in tisti, ki jim je mar za boljši jutri, za Kamnik, za nas vse, bodo obkrožili kandidata pod zaporedno številko 6.

Zagnano naprej!

Cvetoča jesen: papirnato cvetje pospremilo uradno odprtje prireditvenega šotora pri Termah Snovik 

Cvetoča jesen: papirnato cvetje pospremilo uradno odprtje prireditvenega šotora pri Termah Snovik 

Cvetoča jesen: papirnato cvetje pospremilo uradno odprtje prireditvenega šotora pri Termah Snovik   Snovik (28. 10. 2018) –  v mobilnem prireditvenem šotoru pri Termah Snovik je potekala prireditev Cvetoča jesen, ki so jo organizirali člani Turističnega društva Tuhinjska dolina.Več kot 30 […]

KAMNIK URADNO PREJEL SREBRNI ZNAK SLOVENIA GREEN DESTINATION

KAMNIK URADNO PREJEL SREBRNI ZNAK SLOVENIA GREEN DESTINATION

Zgodaj popoldne je v Centru kulinarike in turizma KULT 316 v Ljubljani potekala podelitev trajnostnega znaka Slovenia Green uspešnim slovenskim destinacijam in ponudnikom. Dogodku, kjer je Kamnik uradno postal ena prvih slovenskih destinacij z uspešno zaključenim postopkom ocenjevanja, sta v […]

BAJTARSKI PRAZNIK NA VELIKI PLANINI IN VSTOP V 89. SEZONO BAJTARSTVA

BAJTARSKI PRAZNIK NA VELIKI PLANINI IN VSTOP V 89. SEZONO BAJTARSTVA

Ko se umaknejo megle, sonce čez hribček gre. In v soboto, 6. oktobra 2018, ob 11. uri, ko se prične Bajtarski praznik, se je Planina, zjutraj obdana s soncem, zavila v meglo, pa po golažu je že dišalo. Ekipa, zadolžena […]

KAMNIK URADNO PREJEL SREBRNI ZNAK SLOVENIA GREEN DESTINATION

KAMNIK URADNO PREJEL SREBRNI ZNAK SLOVENIA GREEN DESTINATION

Zgodaj popoldne je v Centru kulinarike in turizma KULT 316 v Ljubljani potekala podelitev trajnostnega znaka Slovenia Green uspešnim slovenskim destinacijam in ponudnikom. Dogodku, kjer je Kamnik uradno postal ena prvih slovenskih destinacij z uspešno zaključenim postopkom ocenjevanja, sta v […]

Za župana Občine Kamnik kandidram, ker želim na podlagi svojega znanja in izkušenj, s soudeležbo občanov in z zagnano ekipo ljudi, ki imajo radi Kamnik uresničiti vizijo uspešne občine.

Kamnik je moje mesto in kot domačinu so mi želje Kamničanov dobro znane. V lokalno delovanje sem vpet že več kot 15 let, kot član ŠKD Mekinje, predsednik krajevne skupnosti, tri kratni občinski svetnik in v zadnjem mandatu kot podžupan. Kot podžupan občine Kamnik sem skupaj s skupino sodelavcev obudil delovanje Podjetniškega kluba Kamnik in co-working prostora KIKštarter, sprejeli smo strategijo razvoja in trženja turizma v občini Kamnik, lotil smo se nujno potrebnih infrastrukturnih projektov kot sta Kohezijski projekt vodovoda in kanalizacije po vaseh, obnove cestnih odsekov, pločnikov, sprehajalnih poti in rekreacijskih površin. Vse projekte sem vedno doživljal kot osebne projekte in vanje prispeval veliko sebe. S tem sem želel poskrbeti, da so izvedeni pravilno, dobro ter kakovostno in verjamem, da mi je to tudi uspelo.

Čutim, da je opravljeno delo obrodilo sadove, obenem pa menim, da še nismo končali. Lahko naredimo še več.

Moj program bo izhajal iz mojega dosedanjega dela in bo slonel na 5 glavnih stebrih:

MOČNO GOSPODARSTVO – Delovna mesta z dodano vrednostjo so najboljša socialna pomoč

TURIZEM – Biser pod Alpami – naš potencial razvoja

KMETIJSTVO – Naša zemlja nam omogoča preživetje

MLADI IN MLADE DRUŽINE – Temelj zdrave prihodnosti občine

KAKOVOST BIVANJA  – Kamnik je čudovit kraj bivanja. Mesto zadovoljnih ljudi in dobrega življenja za VSE občanke in občane.

Močno verjamem, da lahko na podlagi dialoga, pozornega spremljanja dogajanja in sodelovanja v naši skupnosti dosežemo dobrobit celotne skupnosti. Skupnost smo mi vsi, zato si želim čim večje podpore ljudi in strank, ki imajo radi Kamnik in jim je mar za Kamnik.

Zagnano naprej,

Matej Slapar

X